Meny

En ledande finansiell rådgivare

till institutionella investerare avseende kapitalförvaltning
Varför ska du vända dig till Agenta?

Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn. Bland våra uppdragsgivare återfinns myndigheter, AP-fonder, livbolag, kommuner, landsting, stiftelser och företag. De höga krav som våra professionella kunder ställer bidrar till en kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.

Läs mer!