Meny

Om Agenta Alternativa Investeringar

Fonden är en fokuserad aktivt förvaltad blandfond med absolutavkastande karaktär. Fonden investerar i olika tillgångsslag utifrån ett fritt mandat som utsträcks till såväl noterade som onoterade värdepapper, direkta som indirekta investeringar. Investeringarna fokuseras främst till Sverige men även global exponering kan sökas med internationella placeringar. Utländska placeringar valutasäkras normalt i sin helhet. Som blandfond kan placeringar göras över ett bolags hela kapitalstruktur efter bedömning var bäst riskjusterad avkastning kan erhållas. Fonden eftersträvar en risknivå motsvarande den för 50 % svenska aktier (SPRX) och 50 % svenska räntor (Handelsbanken All Bond). Fondens fokusering innebär att antalet innehav är begränsat och att en mer aktiv ägarroll gentemot bolag över tid kan förekomma.

Fonden har som målsättning att över tid generera en meravkastning över referensindex, SSVX3M.

Fonden är öppen för investeringar i två olika andelsklasser: A (institutionell, icke utdelande), B (institutionell, utdelande).

Värdeutveckling


Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt SSVX3M
2020 0,8-1,2-14,52,62,15,1-6,3-0,1
2019 0,8
0,50,60,90,60,91,70,20,6-0,20,70,98,3-0,4

Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.