Meny

Om Agenta Multistrategi

Agenta Multistrategi är en aktiv fond-i-fond inriktad på att skapa en jämn och hög avkastning, och i tider av finansiell oro bevara kapitalet. Som en alternativ tillgång eftersträvas även en låg korrelation till traditionella tillgångar som aktier och räntebärande värdepapper, för att därigenom skapa diversifiering och bidra till förbättrad riskjusterad avkastning i en investeringsportfölj.

Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa fonder både i Sverige och internationellt. De valda förvaltarna utvärderas löpande och byts ut när bättre alternativ identifieras. Urvalet baseras på metoder och analysverktyg som utvecklats utifrån detaljerad kunskap om och förståelse för enskilda förvaltare och förvaltningsteams styrkor och svagheter. Fonden består av ca 10 fonder för att garantera god riskspridning utan att bli "överdiversifierad".

Sammansättningen omprövas kontinuerligt utifrån fondernas resultat, andra alternativ, riskbedömningar och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Målsättningen är att slå riskfri ränta med tre procentenheter per år, efter alla kostnader. Med riskfri ränta avses 90 dagars statsskuldsväxelränta.

Värdeutveckling

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt SSVX3M
2018 -0,1 0,1 0,5 0,4 -0,4 -0,3 0,1 -0,2 0,1 -0,7 -1,0-1,4-0,6
2017 0,3 -0,2 1,0 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 -0,7 -0,8-0,51,0-0,6
2016 0,0 0,9 -0,2 0,0 -0,1 -0,6 0,2 -0,5 -0,1 0,7 -1,0-0,2-1,1-0,6
2015 1,1 0,3 0,5 -0,8 0,8 -1,8 0,1 -1,4 -0,9 -0,2 1,5 0,0 -0,9
-0,3
2014 -0,7 0,9 -0,8 -0,2 1,2 0,3 0,1 0,9 0,6 0,6 1,2 0,3 4,4 0,4
2013 1,5 0,3 1,2 0,9 0,8 -1,7 0,8 -0,2 1,0 0,7 0,9 0,7 7,1 0,9
2012 0,2 0,8 0,4 0,4 -0,7 -0,6 0,6 0,7 0,6 -0,6 0,2 0,9 2,9 1,3
2011 0,2 0,7 0,3 0,8 -0,6 -0,7 0,1 -1,4 0,1 -0,5 0,8 -0,6 -0,8 1,8
2010 1,1 1,3 1,5 1,0 -2,5 -0,5 0,9 0,1 0,8 0,7 -0,1 1,9 6,4 0,5
2009 1,7 0,6 1,5 1,4 2,5 0,1 1,2 1,1 1,0 -0,1 1,0 0,3 12,9 0,6
2008 0,6 -0,8 -1,4 -0,3 1,3 0,7 -2,6 -0,3 -3,4 -4,8 -0,5 -0,1 -11,2 4,0
2007 1,0 -1,1 0,7 1,6 2,0 0,1 -1,0 -3,1 1,9 2,9 -0,4 0,0 4,7 3,4
2006 0,4 -1,0 -0,1 -0,2 0,6 1,9 1,7 3,3 1,4

Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.