Meny

Om Agentas fonder

Agenta erbjuder kostnadseffektiv och framgångsrik "förvaltning av förvaltare" till institutionella investerare genom fonder. Verksamheten står under tillsyn hos Finansinspektionen och omfattar sex fonder som täcker de viktigaste tillgångsslagen för en institutionell investerare.

Vår förvaltningsfilosofi bygger på två viktiga fundament:

- Det finns förvaltare som slår index över tiden
- En aktiv förvaltning av förvaltare skapar mervärde

Per definition kommer summan av all aktiv förvaltning att utvecklas som index minus kostnader. Genomsnittsförvaltaren slår därför inte index över tiden. Vår erfarenhet och oberoende studier visar dock att det finns förvaltare som över tid presterar bättre än index.

Våra resultat så här långt visar att vi har rätt: Det går att identifiera förvaltare som är framgångsrika över tid. Vi vet också att marknadsförhållanden och förvaltningsstil innebär att bra förvaltare kan underprestera under långa tidsperioder. En aktiv förvaltning av förvaltare adderar värde inte bara genom att identifiera bra förvaltare, utan även genom att förstå bra och dåliga förutsättningar för förvaltarna och allokera därefter.

En kvalificerad förvaltning av förvaltare tillhandahåller vidare en mer genomtänkt och strukturerad riskhantering. En korg av bra förvaltare som kompletterar varandra minskar extremutfallen. Förvaltningsarbetet i Agenta präglas av en unik riskspridning och Agentas fonder tenderar att ha lägre risk än både index och genomsnittfonden.

Målsättningen med fonderna är att skapa mervärde genom:

  • Hög riskjusterad avkastning
  • Exceptionell riskhantering
  • Enkel administration
  • Låga kostnader