Meny

Om Agenta Räntor

Fonden är inriktad på den svenska räntemarknaden där syftet är att ge en kostnadseffektiv exponering mot så kallade traditionella räntor med en ränterisk i linje med fondens jämförelseindex, Handelsbanken All Bond. Innehaven utgörs av svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och företagsobligationer med god kreditvärdighet. Fonden allokerar även medel till externa fonder. Fondens genomsnittliga kreditbetyg uppgår normalt till AA (näst högsta nivån på Standard & Poor's kreditskala).

Agenta Räntor har som inriktning att genom en målmedveten och strukturerad process skapa en liten meravkastning över index med mycket låg förvaltningskostnad. Huvuddelen av fonden förvaltas passivt.

Målsättningen är att slå Handelsbanken All Bond, efter alla kostnader. Handelsbanken All Bond är ett index som mäter avkastningen på svenska stats- och bostadsobligationer.

Värdeutveckling

Index fr.o.m. 1 april 2012: Handelsbanken All Bond

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Index
2019 0,3 0,1 0,6 0,3 0,40,5 0,5 0,6 -0,4 -0,6 2,3 1,9
2018 -0,2 0,4 0,3 0,2 0,40,1 -0,2 0,3 -0,4 0,0 0,2 0,01,0 1,1
2017 -0,5 0,9 -0,1 0,4 0,4-0,5 0,0 0,3 -0,2 0,4 0,3 -0,31,0 0,4
2016 1,2 0,5 0,1 -0,1 0,5 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 -0,7 -0,13,4 3,0
2015 0,9 -0,1 0,6 0,0 -0,4 -0,9 0,9 0,3 -0,3 0,2 0,1 -0,7 0,6 0,5
2014 0,9 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 0,7 0,7 0,0 1,0 0,3 0,1 6,6 7,5
2013 -0,6 0,3 0,5 1,0 -0,3 -1,0 0,5 -0,7 0,7 0,8 0,7 -0,3 1,5 0,1
2012 0,3 -0,3 -0,1 0,8 1,4 -0,3 0,9 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 5,0 3,6
2011 -0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 0,3 1,4 1,3 1,0 -0,3 1,1 0,5 7,3 8,2
2010 0,6 0,3 0,5 0,8 0,6 -0,1 0,2 1,8 -1,0 -0,7 -0,3 -0,6 2,1 1,8
2009 -0,9 1,3 -0,1 0,0 -0,9 1,0 0,8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,0 2,8 2,9
2008 1,6 -0,2 0,1 -0,1 -0,6 -0,6 1,1 0,8 0,6 2,2 1,6 2,0 8,5 10,5
2007 0,0 0,0 0,1

Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.