Meny

Om Agenta Räntor

Fonden är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad på den svenska räntemarknaden. Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa förvaltare specialiserade på svensk ränteförvaltning. De valda förvaltarna utvärderas löpande och byts ut när bättre alternativ identifieras. Urvalet baseras på metoder och analysverktyg som utvecklats utifrån detaljerad kunskap om och förståelse för enskilda förvaltare och förvaltningsteams styrkor och svagheter.

Agenta Räntor har som inriktning att via en "kärna-satellit"-strategi skapa en liten meravkastning visavi index med mycket låg förvaltningskostnad. Huvuddelen av fonden förvaltas passivt.

Målsättningen är att slå Handelsbanken All Bond, efter alla kostnader. Handelsbanken All Bond är ett index som mäter avkastningen på svenska stats- och bostadsobligationer.

Värdeutveckling

Index fr.o.m. 1 april 2012: Handelsbanken All Bond

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Index
2017 -0,5 0,9 -0,1 0,4 0,4 1,1 0,6
2016 1,2 0,5 0,1 -0,1 0,5 1,1 0,5 0,2 0,1 0,0 -0,7 -0,13,4 3,0
2015 0,9 -0,1 0,6 0,0 -0,4 -0,9 0,9 0,3 -0,3 0,2 0,1 -0,7 0,6 0,5
2014 0,9 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 0,7 0,7 0,0 1,0 0,3 0,1 6,6 7,5
2013 -0,6 0,3 0,5 1,0 -0,3 -1,0 0,5 -0,7 0,7 0,8 0,7 -0,3 1,5 0,1
2012 0,3 -0,3 -0,1 0,8 1,4 -0,3 0,9 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 5,0 3,6
2011 -0,1 0,2 0,3 0,7 1,0 0,3 1,4 1,3 1,0 -0,3 1,1 0,5 7,3 8,2
2010 0,6 0,3 0,5 0,8 0,6 -0,1 0,2 1,8 -1,0 -0,7 -0,3 -0,6 2,1 1,8
2009 -0,9 1,3 -0,1 0,0 -0,9 1,0 0,8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,0 2,8 2,9
2008 1,6 -0,2 0,1 -0,1 -0,6 -0,6 1,1 0,8 0,6 2,2 1,6 2,0 8,5 10,5
2007 0,0 0,0 0,1

Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.