Meny

Om Agenta Svenska Aktier

Agenta Svenska Aktier är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad på den svenska aktiemarknaden. Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa förvaltare specialiserade på svensk aktieförvaltning. Processen kan liknas vid en löpande upphandling, bevakning och utvärdering av förvaltare. De valda förvaltarna byts ut när bättre alternativ identifieras. Urvalet baseras på metoder och analysverktyg som utvecklats utifrån detaljerad kunskap om och förståelse för enskilda förvaltare och förvaltningsteams styrkor och svagheter.


Målsättningen är att slå SPRX, Six Portfolio Return Index, efter alla kostnader. SPRX är ett återinvesterande index som mäter utvecklingen på samtliga noterade aktier på OMX Stockholmsbörsen.


Värdeutveckling

SIXPRX är ett totalindex, d v s utdelningar är återinvesterade.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt SIXPRX
2019 7,9 3,6 0,0 7,6 -7,5 6,4 -0,6 -0,9 3,0 3,4 24,127,9
2018
1,3 -0,4 -1,3 4,5 0,0 0,0 3,8 1,7 0,5 -7,9 -0,2 -7,1-5,8 -4,4
2017 1,6 2,5 2,6 3,8 2,5 -2,1 -2,7 -1,0 6,1 2,1 -2,3 -2,011,1 9,5
2016 -7,8 3,4 2,2 1,7 2,1 -4,6 5,4 2,5 1,7 0,4 1,2 4,212,2 9,6
2015 6,8 7,5 0,7 0,7 1,6 -6,5 3,3 -5,8 -4,1 6,6 3,8 -4,4 9,3 10,5
2014 -1,7 6,6 1,5 3,4 3,4 -1,2 -1,5 0,1 -0,3 1,6 3,2 1,7 17,7 15,9
2013 5,2 3,3 0,8 2,2 2,3 -4,8 6,9 -0,1 4,3 1,4 2,7 1,4 28,2 28,0
2012 6,3 6,0 -1,4 0,2 -7,2 1,4 4,3 -1,8 3,7 -1,6 3,0 2,5 15,7 16,7
2011 -1,3 -2,2 2,5 2,9 -0,6 -3,3 -5,7 -9,5 -6,8 10,5 -2,3 0,5 -15,6 -13,6
2010 0,6 -1,0 7,4 2,6 -6,7 -0,3 5,9 -3,9 9,1 -0,9 1,6 6,7 21,9 26,9
2009 -4,5 1,6 0,0 21,0 4,1 0,7 8,5 3,6 -0,3 3,2 2,1 2,7 49,0 53,3
2008 -12,4 6,2 -1,5 2,8 3,1 -12,0 0,8 -0,6 -10,0 -15,7 -1,8 5,1 -32,8 -39,1
2007 2,7 -1,3 5,2 5,8 3,5 -1,9 -0,9 -3,3 -1,3 -1,1 -5,9 -1,4 -0,6 -2,6
2006 1,3 -1,7 3,5 5,0 3,6 0,0 8,9 22,3 22,8


Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.