Meny

Om Agenta Tillväxtmarknader

Fonden är en aktiv "fond-av-förvaltare" inriktad på aktiemarknader inom s k tillväxtländer. Fonden allokerar förvaltningsmandat till externa förvaltare med global eller regional inriktning. De valda förvaltarna utvärderas löpande och byts ut när bättre alternativ identifieras. Urvalet baseras på metoder och analysverktyg som utvecklats utifrån detaljerad kunskap om och förståelse för enskilda förvaltare och förvaltningsteams styrkor och svagheter.

I fonden kombinerar vi förvaltare med en global ansats med regionala spetsförvaltare. På det viset uppnår vi en bra riskspridning samtidigt som vi både får en aktiv allokering mellan världens marknader och den djupare marknadskännedomen som specialiserade regionala förvaltare kan erbjuda.

Målsättningen är att slå ett återinvesterande globalt tillväxtmarknadsindex efter alla kostnader.

Värdeutveckling

Fonden startade 1 mars 2010. Index är räknat i SEK och innehåller utdelningar.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Index
2020 -0,7 -4,3 -12,8 6,1 -2,5 6,1 -9,0-10,2
2019 8,0 2,9 1,6 4,0 -5,7 3,1 2,0 -1,7 2,0 1,6 -1,0 3,521,624,7
2018 2,8 0,3 -1,1 4,9 -2,4 -2,7 -0,1 1,5 -3,7 -5,2 4,3-4,6-6,5 -7,3
2017 1,4 5,8 1,7 1,2 0,2 -2,5 0,5 0,6 2,3 6,2 0,2 2,021,1 23,6
2016 -5,9 -1,1 4,9 -0,5 1,4 4,5 6,7 1,9 1,2 3,2 -2,6 -2,211,2 20,3
2015 8,6 2,5 3,7 2,8 0,3 -6,1 -2,5 -10,2 -3,1 9,5 -0,2 -4,7 -1,4 -7,6
2014 -4,0 1,2 2,5 1,6 6,6 1,9 4,2 2,7 -1,8 3,0 0,4 0,4 19,9 17,9
2013 -0,4 1,0 -0,5 0,5 0,2 -5,6 -1,5 -2,5 3,2 5,0 -0,5 -2,5 -4,1 -4,0
2012 7,4 2,6 -2,4 1,3 -4,6 -1,1 1,5 -2,4 4,4 0,9 1,1 1,4 10,1 11,7
2011 -6,1 -2,3 3,8 -2,0 -0,4 1,1 0,8 -8,2 -5,6 5,4 -0,8 -0,1 -14,1 -16,5
2010 9,3 1,8 -2,6 -0,6 0,1 0,2 1,0 2,9 2,6 1,0 16,3 18,5


Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.