Meny

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Agenta vill i vårt åtagande gentemot våra kunder agera som ansvarsfulla investerare och bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi bl a genom att påverka de förvaltare vi väljer till att upprätthålla en god etik i sin kapitalförvaltning. Vi fäster särskild vikt vid efterlevnad av internationella konventioner och riktlinjer. Agenta är Signatory för UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment (www.unpri.org)), vilket innebär att vi har förbundit oss att upprätthålla de sex principerna inom (UNPRI) inom ramen för vår förvaltning. Vi anser att en aktiv ansats kring dessa frågor är av största vikt för att möta kapitalförvaltningens framtida utmaningar!

Så här arbetar Agenta

Som ett led i arbetet för att uppnå våra mål samarbetar Agenta med Sustainalytics. Agenta strävar efter att uppnå högsta möjliga renhetsgrad, det vill säga minsta möjliga antal innehav i företag som bryter mot etiska riktlinjer.

Väljer in

Vi kan erbjuda våra kunder att screena fonder baserat på GSS - Global Screening Standards samt utifrån kontroversiella kriterier såsom vapen, alkohol, tobak och pornografi. Vi letar aktivt efter förvaltare med hög ambition i arbetet med etiska frågor och hög etisk standard i sitt bolagsurval.

Väljer bort

Agenta väljer bort de fonder som inte uppfyller våra renhetskriterier, i syfte att minimera innehav i verksamheter som bedrivs i strid med till exempel:

  • FN:s Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • Konventioner om mänskliga rättigheter
  • Miljökonventioner
  • Vapenrelaterade konventioner

Påverkar

Agenta är av åsikten att vi kan påverka mer som ägare än som säljare - "engage". I första hand försöker vi således att via dialog, direkt eller i samarbete med våra förvaltare, påverka företagen i dessa frågor. Som ett sista steg, om dialog är fruktlös, avyttras innehavet.

Agenta samverkar med andra investerare

Inom ramen för vårt engagemang i utvecklingen av hållbara investeringar i Sverige, är Agenta medlem i SWESIF – Sveriges forum för hållbara investeringar. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.


Agenta har utformat en hållbarhetspolicy baserat på Fondbolagens Förenings branschstandard. Se dokument i pdf-format nedan.

Hållbarhetspolicy, Agentas Fonder:

Hållbarhetspolicy AIMs fonder

Nedan återfinns den senaste årliga uppföljningen av hållbarhetspolicyn för AIMs fonder:

Uppföljning hållbarhetspolicy AIMs fonder 2019