Meny

Juridik/rapporter

Här finner du information om fondbolagets hantering av personuppgifter, incitament, bästa utförande samt tillstånd.

Agenta Investment Management AB har tillstånd att bedriva förvaltning enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt tillstånd för diskretionär kapitalförvaltning.

Integritetspolicy

Bästa utförande

Incitament

Klagomålsansvarig: Peter Agardh