Meny

Juridik/rapporter

Här finner du information om fondbolagets ägarstyrning, incitament, bästa utförande samt tillstånd och eget kapital.

Agenta Investment Management AB har tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder samt tillstånd för diskretionär kapitalförvaltning.

Bästa utförande
Incitament

Klagomålsansvarig: Peter Agardh