Meny

Agentas styrelse & ledning

Stefan Engström, styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2005. Stefan Engström är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och delägare i Agenta. Stefan har arbetat i den finansiella sektorn sedan 1995 med såväl kapitalförvaltningsfrågor som riskhantering bl a hos KPMG, Oliver Wyman och Regeringskansliet. Stefan har tidigare även varit ansvarig för kunskapskrav i ekonomi inom Swedsecs prövningsnämnd.

Peter Agardh, styrelseledamot & Verkställande direktör

Styrelseledamot sedan 2005. Peter Agardh är tillsammans med Stefan grundare och ägare till Agenta. Peter har arbetat med investeringsrådgivning sedan mitten av 90-talet. Han har tidigare lett investeringsrådgivningsverksamheten hos MPIR och Deloitte. Som konsult har Peter varit huvudansvarig för några av de största upphandlingar av kapitalförvaltningstjänster som genomförts i Sverige. Peter är klagomålsansvarig

Jan Berg, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2005. Jan Berg är civilingenjör och verksam som konsult inom affärsutveckling. Han har lång erfarenhet från finansiella sektorn, särskilt riskhantering. Jan innehar ett antal olika styrelseuppdrag, som t ex Specialfastigheter AB och Tillväxtverket. Tidigare styrelseledamot i bl a SBAB och ALMI.

Viveka Classon, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017. Viveka Classon är jur.kand. och senior counsel på Advokatfirman Vinge. Hon sitter i styrelsen för Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag. Tidigare var hon chefjurist hos Skandia.