Meny

Om Agentas verksamhet

Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn. Bland våra uppdragsgivare återfinns myndigheter, AP-fonder, livbolag, kommuner, landsting, stiftelser och företag. De höga krav som våra professionella kunder ställer bidrar till en kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.


Vår verksamhet bygger på tre grundpelare:

1. Oberoende

Vi är ägar- och verksamhetsmässigt obundna. Vi sitter därför i samma båt som våra kunder, och kan bl a välja fritt bland världens bästa förvaltare.

2. Kunskap
Våra tjänster kännetecknas av bredd och djup. Vi tror att rådgivning måste baseras både på en kombination av erfarenhet och ständigt faktasökande.

3. Resultat
Agenta har ett fokus, nämligen att skapa maximalt mervärde för våra uppdragsgivare.